Ingco
Warning

სურვილების სიის შესავსებად გაიარეთ ავტორიზაცია

ავტორიზაცია

საგარანტიო პირობები

საგარანტიო პირობები:

1. ინსტრუმენტის ბუნებრივ ცვეთაზე (რესურსის სრული გამომუშავება, ძლიერი შიდა ან
გარე დაბინძურება).

2. დაზიანებებსა და პრობლემებზე:
* მექანიკურ დაზიანებებზე (ბზარზე, ნაკაწრებზე, ჩამონატეხზე და სხვა);
* აგრესიული გარემოს ზემოქმედების, მაღალი ტენიანობის, მაღალი ტემპერატურის,
ინსტრუმენტის სავენტილაციო ცხაურში უცხო სხეულის მოხვედრისგან გამოწვეულ
* არასწორი შენახვით (ლითონის ნაწილების ჟანგვისას და სხვა) გამოწვეულ პრობლემებზე;
* ელექტროსადენზე მექანიკური და ტემპერატურული ზემოქმედებით წარმოქმნილ
პრობლემებზე.
3. ინსტრუმენტის პრობლემებზე, რომლებიც გამოწვეულია:
* ინსტრუმენტის გადატვირთვით (რამაც გამოიწვია ღუზის, სტატორის და ა.შ. მწყობრიდან
გამოსვლა);
* ექსპლუატაციის წესების უგულებელყოფით ან არასწორი ექსპლუატაციით;
* ინსტრუმენტის არასწორი დანიშნულებით გამოყენებისას;
* ინსტრუმენტისთვის შეუფერებელი აქსესუარების (ბურღები, პიკები, დისკები და ა.შ.)
გამოყენების გამო.
4. "INGCO"-ს სერვის სამსახური საგარანტიო შემთხვევას განიხილავს, თუ მყიდველი
წარმოადგენს სრულად შევსებულ საგარანტიო ბარათს, სალაროს ქვითარს,
ანგარიშ-ფაქტურას ან შესყიდვის სხვა დამადასტურებელ დოკუმენტს.
* საგარანტიო პერიოდი ითვლება ხელსაწყოს რეალიზაციის თარიღიდან და შეადგენს
12 თვეს.
5. საგარანტიო პერიოდის განმავლობაში უფასოდ აღმოიფხვრება:
* უხარისხო მასალების გამოყენების გამო წარმოქმნილი პრობლემები;* აწყობის დეფექტები, რომლებიც დაშვებულია ქარხანა-მწარმოებლის მიზეზით.

 

* გარანტია არ ვრცელდება!


1. დეტალებზე, რომლებიც განიცდიან ბუნებრივ ცვეთას (ნახშირის მუსები, კბილა ღვედები,
რეზინის შემამჭიდროვებლები, ჩობალები, დამცავი გარსაცმი, მიმმართველი გორგოლაჭები,
მილისები, საკისრები, რომლებსაც არ გააჩნიათ თვალშისაცემი დეფექტები და ა.შ.).
2. შეცვლად აქსესუარებსა (ვაზნები, ცანგები და ა.შ.) და მუშა აღჭურვილობაზე (ბურღები,
დისკები და ა.შ.).
3. ინსტრუმენტებზე, რომლებიც საგარანტიო პერიოდში გახსნილია ან გარემონტებულია
"INGCO"-ს ლიცენზიის არმქონე სერვის ცენტრში.
4. ინსტრუმენტებზე, რომლებსაც გადაშლილი ან გადასწორებული აქვთ ქარხნული ნომერი.

5. აკუმულატორის ბლოკებზე, რომლებმაც სრულად გამოიმუშავეს რესურსი.
"INGCO"-ს ელექტრო ინსტრუმენტებისა და ტექნიკისათვის სავალდებულოა რეგულარული
ტექნიკური მომსახურების ჩატარება.
ტექნიკური მომსახურების პერიოდულობა ნახშირის მუსების კომპლექტის სამუშაო ვადის
ტოლია. სერვის ცენტრებში ტექნიკური მომსახურების სამუშაოები ფასიანია და
ხორციელდება სერვის ცენტრის მოქმედი ტარიფების მიხედვით. ტექნიკური მომსახურების
დროს გამოვლენილი პრობლემები, რომლებიც ექვემდებარებიან საგარანტიო
ვალდებულებებს, აღმოიფხვრება მომხმარებელთან შეთანხმების საფუძველზე,
დადგენილი წესით. მყიდველის ხელმოწერა ადასტურებს, რომ ის გაეცნო საგარანტიო
ბარათის ორივე მხარეს აღწერილ პირობებსა და ინსტრუმენტის ინსტრუქციას.
6. საქართველოს ტერიტორიაზე "INGCO"-ს ტექნიკის საგარანტიო მომსახურება და
რემონტი მწარმოებლის მოთხოვნებისა და ნორმების გათვალისწინებით ხორციელდება
მხოლოდ საფირმო ან მის ავტორიზებულ სერვის ცენტრებში.

 

*შენიშვნა


1. ნივთის შეცვლა შესაძლებელია ქარხნული წუნის აღმოჩენის შემთხვევაში, საგარანტიო
დასკვნის საფუძველზე. ნივთი უნდა დაბრუნდეს საწყობში, შეძენიდან 2 დღის განმავლობაში.
ინსტუმენტის სერვის ცენტრში
2. თუ სერვის ცენტრი ვერ ახერხებს ნივთის შეკეთებას ან სათანადო დეტალებით
უზრუნველყოფას 30 სამუშაო დღის მანძილზე, ნივთი ექვემდებარება შეცვლას.

 

ავტორიზებული სერვის ცენტრები:

ქ. თბილისი: ნ. ხოშარაულის ქ. N29 - სავაჭრო ცენტრი "აშენდი",
სექტორი K, ჯიხური N27. მობ: 599 48 49 48
ქ. ბათუმი: ბაგრატიონის ქ. N105ბ. მობ: 577 35 50 87
ქ. ქუთაისი: ჭავჭავაძის ქ. N53ა. მობ: 599 26 09 53
www.INGCO.ge