გარანტია

საგარანტიო ვადები

INGCO-ს ელექტრო ნსტრუმენტებზე ვრცელდება 6 ან 12-თვიანი საგარანტიო ვადები.

გარანტია არ ვრცელდება ხელის ინსტრუმენტებსა და ნაკრებებზე, აქსესუარებსა და სახარჯ მასალაზე. გარანტია ასევე არ ვრცელდება რამდნიმე დასახელების ელექტრო ინსტრუმენტზეც.

საგარანტიო პირობები

საქართველოს ტერიტორიაზე ''INGCO”-ს ტექნიკის საგარანტიო მომსახურება და რემონტი მწარმოებლის მოთხოვნებისა და ნორმების გათვალისწინებით ხორციელდება მხოლოდ საფირმო ან მის ავტორიზებულ სერვის ცენტრებში.

საგარანტიო მომსახურების მისაღებად მომხმარებელი ვალდებულია დაუკავშირდეს რეალიზატორს, რომელიც მას გადაამისამართებს შესაბამის სერვის ცენტრში.

''INGCO”-ს საგარანტიო მომსახურების მისაღებად მყიდველმა უნდა წარმოადგინოს სრულად შევსებულ საგარანტიო ტალონი, სალაროს ქვითარი, ანგარიშ-ფაქტურა ან შესყიდვის სხვა დამადასტურებელ დოკუმენტი.

საგარანტიო პერიოდი ითვლება ხელსაწყოს რეალიზაციის თარიღიდან.

ნივთის შეცვლა შესაძლებელია ქარხნული წუნის აღმოჩენის შემთხვევაში პროდუქტის შეძენიდან 3 სამუშაო დღის განმავლობაში. მომხმარებლის მიერ წარმოდგენილი პროდუქტი შემოწმდება სერვის ცენტრში, ქარხნული წუნის დადასტურების შემთხვევაში პროდუქტი შეიცვლება ახლით. იმ შემთხვევაში თუ ქარხნული წუნი აღმოჩენილია ნივთის შეძენიდან 3 სამუშაო დღის გასვლის შემდგომ, ნივთი ექვემდებარება შეკეთებას.

თუ სერვის ცენტრი ვერ ახერხებს ნივთის შეკეთებას ან სათანადო დეტალებით უზრუნველყოფას 30 სამუშაო დღის განმავლობაში, ნივთი ექვემდებარება შეცვლას. იმ შემთხვევაში თუ გარკვეული მიზეზებით ვერ ხერხდება ნივთის იმავე მოდელით ჩანაცვლება, მაღაზია ვალდებულია ჩაუნაცვლოს ნივთი მსგავსი ფუნქციონალისა და ფასის პროდუქტში ან გააუქმოს შეკვეთა და გადახდილი თანხა დაუბრუნოს მომხმარებელს. (ეს პუნქტი არ ვრცელდება ქვემოთ ჩამოთვლილ შემთხვევებში)

გარანტია არ ვრცელდება!

* თუ გასულია საგარანტიო ვადა

* მექანიკურ დაზიანებებზე (ბზარზე, ნაკაწრებზე, ჩამონატეხზე და სხვა), თერმული ან ქიმიურად აქტიური ნივთიერებების მიერ გამოწვეული დაზიანებზე

* პროდუქტის დაზიანებებზე, რომელიც გამოწვეულია ელექტრო გაუმართაობით

* აგრესიული გარემოს ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულ დაზიანებებზე ( მაღალი ტენიანობის, მაღალი ტემპერატურის)

* ინსტრუმენტის სავენტილაციო ცხაურაში უცხო სხეულის მოხვედრის გამო გამოწვეულ პრობლემებზე;

* არასწორი შენახვით (ლითონის ნაწილების ჟანგვისას და სხვა) გამოწვეულ პრობლემებზე;

* ელექტროსადენზე მექანიკური და ტემპერატურული ზემოქმედებისას წარმოქმნილ პრობლემებზე.

* ინსტრუმენტის პრობლემებზე, რომელიც გამოწვეულია ინსტრუმენტის გადატვირთვით (რამაც გამოიწვია ღუზის, სტატორის და ა.შ. მწყობრიდან გამოსვლა);

* ინსტრუმენტის პრობლემებზე, რომელიც გამოწვეულია ექსპლუატაციის წესების უგულებელყოფით ან არასწორი ექსპლუატაციით.

* ინსტრუმენტის პრობლემებზე, რომელიც გამოწვეულია ინსტრუმენტის არასწორი დანიშნულებით გამოყენებისას;

* ინსტრუმენტის პრობლემებზე, რომელიც გამოწვეულია ინსტრუმენტისთვის შეუფერებელი აქსესუარების (ბურღები, პიკები, დისკები და ა.შ.) გამოყენების გამო;

* ინსტრუმენტის ბუნებრივ ცვეთაზე (რესურსის სრული გამომუშავება, ძლიერი შიდა ან გარე დაბინძურება)

* დეტალებზე, რომლებიც განიცდიან ბუნებრივ ცვეთას (ნახშირის მუსები, კბილა ღვედები, რეზინის შემამჭიდროვებლები, ჩობალები, დამცავი გარსაცმი, მიმმართველი გორგოლაჭები,მილისები, საკისრები, რომლებსაც არ გააჩნიათ თვალშისაცემი დეფექტები და ა.შ.);

* შეცვლად აქსესუარებსა (ვაზნები, ცანგები და ა.შ.) და მუშააღჭურვილობაზე (ბურღები, დისკები და ა.შ.);

* ინსტრუმენტებზე, რომელიც საგარანტიიო პერიოდში გახსნილია ან გარემონტებულია''INGCO”-ს ლიცენზიის არ მქონე სერვის ცენტრში ან თვითნებურად

* ინსტრუმენტებზე, რომლებსაც გადაშლილი ან გადასწორებული აქვს ქარხნული ნომერი.

* აკუმულატორის ბლოკებზე, რომლებმაც სრულად გამოიმუშავეს რესურსი.

პროდუქტის უკან დაბრუნება და შეცვლა

პროდუქტის უკან დაბრუნება ან შეცვლა შესაძლებელია , თუ პროდუქტის მახასიათებლები არ ემთხვევა საიტზე არსებულ ტექნიკური მახასიათებლების აღწერას და საიტზე არსებულ ფოტოს. ნივთის შეცვლა ან უკან დაბრუნება შესაძლებელია პროდუქტის შეძენიდან 3 სამუშაო დღის განმავლობაში. თუ მსგავსი პრობლემა აღმოჩენილია პროდუქტის შეძენიდან 3 დღის გასვლის შემდგომ, ნივთი არ ექვემდებარება შეცვლასა და უკან დაბრუნებას.

ნივთის შეცვლა შესაძლებელია ქარხნული წუნის აღმოჩენის შემთხვევაში პროდუქტის შეძენიდან 3 სამუშაო დღის განმავლობაში. მომხმარებლის მიერ წარმოდგენილი პროდუქტი შემოწმდება სერვის ცენტრში, ქარხნული წუნის დადასტურების შემთხვევაში პროდუქტი შეიცვლება ახლით. იმ შემთხვევაში თუ ქარხნული წუნი აღმოჩენილია ნივთის შეძენიდან 3 სამუშაო დღის გასვლის შემდგომ, ნივთი ექვემდებარება შეკეთებას.

ნივთის უკან დაბრუნების ან შეცვლის შემთხვევაში მომხმარებელმა ნივთი უნდა წარმოადგინოს დაუზიანებული შეფუთვითა და კომპლექტაციით. ნივთს არ უნდა აღენიშნებოდეს რაიმე მექანიკური დაზიანება ან დეფექტი. პროდუქტს არ უნდა ჰქონდეს დაკარგული სამომხმარებლო თვისებები, ბჟენები, ქარხნული იარლიყები

რას უნდა მიაქციოთ ყურადღება პროდუქტის შეძენისას?

პროდუქტის მიღება-ჩაბარებისას (კურიერთან ან ოფისში) აუცილებელად შეამოწმეთ თქვენი შეკვეთა - რამდენად ემთხვევა მოდელი და პროდუქტის ვიზუალური მხარე საიტზე არსებულს. პროდუქტის ჩაბარებისას შეამოწმეთ ნივთი მექანიკურ დაზიანებებსა და სხვადასხვა დეფექტებზე, გადახედეთ კომპლექტაციასაც.

ელექტრო ინსტრუმენტების შემთხვევაში აუციელებელია მათი დენის წყაროში ჩართვა და შემოწმება.

მსგავსი ტიპის პრობლემის არსებობის შემთხვევაში მომხმარებელს შეუძლია უარი განაცხადოს ნივთის ჩაბარებაზე.

გაითვალისწინეთ, რომ კომპანია არ იბრუნებს და არ ცვლის ნივთს, თუკი მომხმარებელმა პროდუქტის მიღება-ჩაბარების დროს ნივთი არასათანადოდ შეამოწმა.

პროდუქტის ჩაბარებისას დარწმუნდით, რომ კურიერმა ან მენეჯერმა სრულად გადმოგცათ ყველა აუცილებელი საბუთი - საგარანტიო ტალონი, სალაროს ქვითარი (ჩეკი), ანგარიშ-ფაქტურა ან შესყიდვის სხვა დამადასტურებელ დოკუმენტი. აღნიშნული დოკუმენტების შენახვა აუცილებელია ნივთის საგარანტიო ვადების გასვლამდე.

ნივთი არ ექვემდებარება საგარანტიო მომსახურებას თუ საგარანტიო ტალონი შევსებულია არასწორად ან გამოტოვებულია რომელიმე ველი, არ არის დასმული ბეჭედი. ასვე საბუთის დაზიანებისა და დაკარგვის შემთხვევაში.

''INGCO”-ს ელექტრო ინსტრუმენტებისათვის და ტექნიკისათვის სავალდებულოა რეგულარული ტექნიკური მომსახურების ჩატარება. ტექნიკური მომსახურების პერიოდულობა ნახშირის მუსების კომპლექტის სამუშაო ვადის ტოლია. სერვის ცენტრებში ტექნიკური მომსახურების სამუშაოები ფასიანია და ხორციელდება სერვის ცენტრის მოქმედი ტარიფების მიხედვით. ტექნიკური მომსახურების დროს გამოვლენილი პრობლემები, რომლებიც ექვემდებარებიან საგარანტიო ვალდებულებებს აღმოიფხვრება მომხმარებელთან შეთანხმების საფუძველზე დადგენილი წესით.