ფეხსაცმელი

● ტიპი: ინდუსტრიული
● ზომა: 41
● სიმაღლე: 39 სმ
● მდგრადობა: ნავთობი, მჟავა, ტუტე
● 100% წყალგაუმტარი
● ძირი/სათითე: ლითონის
● მოცურების საწინააღმდეგო ძირი
● მასალა: PVC/ნიტრილი

● ტიპი: სამომხმარებლო
● ზომა: 40
● სიმაღლე: 39 სმ
● მდგრადობა: ნავთობი, მჟავა, ტუტე
● 100% წყალგაუმტარი
● ძირი/ცხვირი: ლითონის
● მოცურების საწინააღმდეგო ძირი
● მასალა: PVC/ნიტრილი

● ზომა: 46
● სიმაღლე: 39 სმ
● მდგრადობა: ნავთობი, მჟავა, ტუტე
● 100% წყალგაუმტარი
● მოცურების საწინააღმდეგო ძირი
● მასალა: PVC/ნიტრილი

● ზომა: 45
● სიმაღლე: 39 სმ
● მდგრადობა: ნავთობი, მჟავა, ტუტე
● 100% წყალგაუმტარი
● მოცურების საწინააღმდეგო ძირი
● მასალა: PVC/ნიტრილი

● ზომა: 44
● სიმაღლე: 39 სმ
● მდგრადობა: ნავთობი, მჟავა, ტუტე
● 100% წყალგაუმტარი
● მოცურების საწინააღმდეგო ძირი
● მასალა: PVC/ნიტრილი

● ზომა: 43
● სიმაღლე: 39 სმ
● მდგრადობა: ნავთობი, მჟავა, ტუტე
● 100% წყალგაუმტარი
● მოცურების საწინააღმდეგო ძირი
● მასალა: PVC/ნიტრილი

● ზომა: 42
● სიმაღლე: 39 სმ
● მდგრადობა: ნავთობი, მჟავა, ტუტე
● 100% წყალგაუმტარი
● მოცურების საწინააღმდეგო ძირი
● მასალა: PVC/ნიტრილი

● ზომა: 41
● სიმაღლე: 39 სმ
● მდგრადობა: ნავთობი, მჟავა, ტუტე
● 100% წყალგაუმტარი
● მოცურების საწინააღმდეგო ძირი
● მასალა: PVC/ნიტრილი

● ზომა: 40
● სიმაღლე: 39 სმ
● მდგრადობა: ნავთობი, მჟავა, ტუტე
● 100% წყალგაუმტარი
● მოცურების საწინააღმდეგო ძირი
● მასალა: PVC/ნიტრილი

● ზომა: 44
● სიმაღლე: 39 სმ
● მდგრადობა: ნავთობი, მჟავა, ტუტე
● 100% წყალგაუმტარი
● მოცურების საწინააღმდეგო ძირი
● მასალა: PVC/ნიტრილი

● ზომა: 41
● სიმაღლე: 39 სმ
● მდგრადობა: ნავთობი, მჟავა, ტუტე
● 100% წყალგაუმტარი
● მოცურების საწინააღმდეგო ძირი
● მასალა: PVC/ნიტრილი

● ზომა: 40
● სიმაღლე: 39 სმ
● მდგრადობა: ნავთობი, მჟავა, ტუტე
● 100% წყალგაუმტარი
● მოცურების საწინააღმდეგო ძირი
● მასალა: PVC/ნიტრილი

● ზომა: 46
● ლითონის დამცავი ცხვირი
● ძირი: პოლეურითანი

● ზომა: 45
● ლითონის დამცავი ცხვირი
● ძირი: პოლეურითანი

● ზომა: 43
● ლითონის დამცავი ცხვირი
● ძირი: პოლეურითანი

● ზომა: 42
● ლითონის დამცავი ცხვირი
● ძირი: პოლეურითანი

● ზომა: 41
● ლითონის დამცავი ცხვირი
● ძირი: პოლეურითანი

● ზომა: 40
● ლითონის დამცავი ცხვირი
● ძირი: პოლეურითანი