ჰაერის დამბერი

● ტიპი: სამომხმარებლო
● საქშენის სიგრძე: 16mm

● ტიპი: სამომხმარებლო
● მასალა: PU
● სიგრძე: 5M
● დიამეტრი: 6/8mm

● ტიპი: სამომხმარებლო
● მასალა: PU
● სიგრძე: 10M
● დიამეტრი: 6/8mm

● ტიპი: სამომხმარებლო
● მასალა: PU
● სიგრძე: 15M
● დიამეტრი: 6/8mm