კულტივატორი

● ტიპი: ინდუსტრიული
● მუშაობა: ბენზინი
● სამუშაო მოცულობა: 196 ml
● შეკუმშვის კოეფიციენტი: 8.5:1
● მაქსიმალური სიმძლავრე (kW/min- 1 ): 4.8(6.5)/3600
● ნომინალური სიმძლავრე (kW/min- 1 ): 4.2(5.7)/3600
● მაქსიმალური ბრუნვის მომენტი (n.m): 12/2500
● საწვავის ავზის მოცულობა: 3.6 ლ
● ზეთის ხარჯვა: 395 g/kw*h
● ზეთის მოცულობა: 0.6 ლ
● მიწის დამუშავების არეალი: 500-900 მმ
● მიწის დამუშავების სიღრმე: 150-300 მმ