ამწე

● ტიპი: ინდუსტრიული
● მინიმალური სიმაღლე: 216mm
● მაქსიმალური სიმაღლე: 413mm
● სვლა: 197mm
● უსაფრთხოების საქველი

● ტიპი: ინდუსტრიული
● მინიმალური სიმაღლე: 230mm
● მაქსიმალური სიმაღლე: 465mm
● სვლა: 235mm
● უსაფრთხოების საქველი

● ტიპი: ინდუსტრიული
● მინიმალური სიმაღლე: 140mm
● მაქსიმალური სიმაღლე: 340mm
● სვლა: 200mm
● მაქსიმალური წონის აწევა: 2 Ton

● ტიპი: ინდუსტრიული
● დანიშნულება: SUV მანქანა
● მინიმალური სიმაღლე: 150mm
● მაქსიმალური სიმაღლე: 530mm
● სვლა: 380mm
● მაქსიმალური წონის აწევა: 3ტ

● ტიპი: სამომხმარებლო
● ნომინალური აწევის წონა: 1 ტონა
● სიმაღლე:3 მ
● კავებს შორის მინიმალური დისტანცია:300 mm
● ჯაჭვის სრული დატვირთვა:322.5 N
● შეფუთვა: ხის ქეისი

● ტიპი: სამომხმარებლო
● ნომინალური აწევის წონა: 2 ტონა
● სიმაღლე: 3m
● კავებს შორის მინიმალური დისტანცია: 380 mm
● ჯაჭვის სრული დატვირთვა: 345 N
● შეფუთვა: ხის ქეისი

● ტიპი: სამომხმარებლო
● ნომინალური აწევის წონა: 3 ტონა
● სიმაღლე: 3m
● კავებს შორის მინიმალური დისტანცია: 470mm
● ჯაჭვის სრული დატვირთვა: 404N
● შეფუთვა: ხის ქეისი

● ტიპი: სამომხმარებლო
● ნომინალური აწევის წონა: 1 ტონა
● სიმაღლე: 3m
● კავებს შორის მინიმალური დისტანცია: 383 mm
● ჯაჭვის სრული დატვირთვა: 284N
● შეფუთვა: ხის ქეისი

● ტიპი: სამომხმარებლო
● ნომინალური აწევის წონა: 2 ტონა
● სიმაღლე: 3m
● კავებს შორის მინიმალური დისტანცია: 485mm
● ჯაჭვის სრული დატვირთვა: 343N
● შეფუთვა: ხის ქეისი

● ტიპი: სამომხმარებლო
● ნომინალური აწევის წონა: 3 ტონა
● სიმაღლე: 3m
● კავებს შორის მინიმალური დისტანცია: 562mm
● ჯაჭვის სრული დატვირთვა: 385N
● შეფუთვა: ხის ქეისი