ლურსმნის საძრობი

● ტიპი: სამომხმარებლო
● სიგრძე: 610 მმ
● ბოლოვანას ზომები: 30 x 16.0 მმ
● ოვალური ბოლოვანა ნასვრეტით: ( 30°,68° )
● ფერი: შავი

● ტიპი: სამომხმარებლო
● სიგრძე: 910 მმ
● ბოლოვანას ზომები: 30 x 16.0 მმ
● ოვალური ბოლოვანა ნასვრეტით: ( 30°,68° )
● ფერი: შავი

● ტიპი: სამომხმარებლო
● სიგრძე: 1220 მმ
● ბოლოვანას ზომები: 30 x 16.0 მმ
● ოვალური ბოლოვანა ნასვრეტით : ( 30°,68° )
● ფერი: შავი

● ტიპი: სამომხმარებლო
● ფუნქციათა რაოდენობა: 12