სერვისები

გთავაზობთ მომხმარებლებს მომსახურების სრულ სერვისს. მიტანის, განვადებისა და საგარანტიო სერვისი მაქსიმალურადაა მორგებული თქვენს სურვილებზე.


მიტანის სერვისი

გთავაზობთ მიტანის სერვისს მთელი ქვეყნის მასშტაბით.


განვადების სერვისი

მნიშვნელოვანია განთავსებული პროდუქცია იყოს მაქსიმალურად ხელმისაწვდომი ყველასთვის. სწორედ ამიტომ გთავაზობთ განვადების სერვისს TBC ბანკში.

საგარანტიო სერვისი

საქართველოს ტერიტორიაზე ''INGCO”-ს ტექნიკის საგარანტიო მომსახურება და რემონტი მწარმოებლის მოთხოვნებისა და ნორმების გათვალისწინებით ხორციელდება მხოლოდ საფირმო ან მის ავტორიზებულ სერვის ცენტრებში.

საგარანტიო მომსახურების მისაღებად მომხმარებელი ვალდებულია დაუკავშირდეს რეალიზატორს, რომელიც მას გადაამისამართებს შესაბამის სერვის ცენტრში.

''INGCO”-ს საგარანტიო მომსახურების მისაღებად მყიდველმა უნდა წარმოადგინოს სრულად შევსებულ საგარანტიო ტალონი, სალაროს ქვითარი, ანგარიშ-ფაქტურა ან შესყიდვის სხვა დამადასტურებელ დოკუმენტი.

საგარანტიო პერიოდი ითვლება ხელსაწყოს რეალიზაციის თარიღიდან.

ნივთის შეცვლა შესაძლებელია ქარხნული წუნის აღმოჩენის შემთხვევაში პროდუქტის შეძენიდან 3 სამუშაო დღის განმავლობაში. მომხმარებლის მიერ წარმოდგენილი პროდუქტი შემოწმდება სერვის ცენტრში, ქარხნული წუნის დადასტურების შემთხვევაში პროდუქტი შეიცვლება ახლით. იმ შემთხვევაში თუ ქარხნული წუნი აღმოჩენილია ნივთის შეძენიდან 3 სამუშაო დღის გასვლის შემდგომ, ნივთი ექვემდებარება შეკეთებას.

თუ სერვის ცენტრი ვერ ახერხებს ნივთის შეკეთებას ან სათანადო დეტალებით უზრუნველყოფას 30 სამუშაო დღის განმავლობაში, ნივთი ექვემდებარება შეცვლას. იმ შემთხვევაში თუ გარკვეული მიზეზებით ვერ ხერხდება ნივთის იმავე მოდელით ჩანაცვლება, მაღაზია ვალდებულია ჩაუნაცვლოს ნივთი მსგავსი ფუნქციონალისა და ფასის პროდუქტში ან გააუქმოს შეკვეთა და გადახდილი თანხა დაუბრუნოს მომხმარებელს.