ინდუსტრიული და სამომხმარებლო ინსტრუმენტების გამოყენების რეკომენდაცია

INGCO არის ერთ-ერთი ახალგაზრდა კომპანია მსოფლიოში, რომელიც აწარმოებს ხელის, ელექტრო და სამშენებლო ინსტრუმენტებს.ეს ინსტრუმენტები დიფერენცირებულია როგორც სამომხმარებლო, ასევე ინდუსტრიული ტიპის ხელსაწყოებად. სამომხმარებლო ტიპის ხელსაწყოები გათვლილია ყოველდღიური საჭიროებების დასაკმაყოფილებლად ყველა კატეგორიის მომხმარებელზე. ინდუსტრიული ტიპის ხელსაწყოები განკუთვნილია, მათთვის ვინც რაიმეს წარმოებაშია ჩართული და ყოველდღიურად მაქსიმალური დატვირთვის სამუშაოს ასრულებს. ინგკოს პროდუქციის ტიპიდან გამომდინარე გასცემს კონკრეტულ რეკომენდაციებს ინსტრუმენტის მოხმარებასთან დაკავშირებით, რადგან მომხმარებელს მაქსიმალური ინფორმაცია მიაწოდოს ნივთის სწორად და უსაფრთხოდ გამოყენების შესახებ.

INCO-ს პროდუქცია იყოფა ხელის და ელექტრო ინსტრუმენტებად. ელექტრო ინსტრუმენტების გამოყენებასთან დაკავშირებით ერთ-ერთი საერთო რეკომენდაცია არის ის, რომ უნდა გაკონტროლდეს უწყვეტი მუშაობის დრო, ანუ პერიოდულად უნდა მოხდეს ხელსაწყოს გამორთვა, რათა თავიდან ავიცილოთ ინსტრუმენტის ზედმეტად გაცხელება და შემდგომში გადაწვა. გარდა ამისა, ელექტრო ინსტრუმენტების გამოყენებისას თვალყური უნდა ვადევნოთ ძაბვის, წნევის, შემავალი და გამავალი დენის მონაცემებს, რადგან თავიდან ავიცილოთ ინსტრუმენტის ფიზიკური დაზიანება. ინსტრუმენტის გამოყენებამდე აუცილებელია დეტალურად გავეცნოთ ნივთის შესაძლებლობებს, რათა არ მოხდეს ელექტრო ინდუსტრიული ან სამომხმარებლო ხელსაწყოს არასწორი ფორმით გამოყენება. განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია  ინდუსტრიული და სამომხმარებლო ტიპის ელექტრო ხელსწაყოების სამუშაოს შესრულების ხანგრძლივობა.

                                                                                  

Standart - მუშაობის დრო დღეში არაუმეტეს 4 საათისა, ყოველ საათში ერთხელ 15 -წუთიანი შესვენებით

Industrial - მუშაობის დრო დღეში არაუმეტეს 16 საათისა, ყოველ საათში ერთხელ 10 -წუთიანი შესვენებით

პროფესიონალური ხელსაწყოები გამოირჩევა მაღალი გამძლეობითა და რესურსით, რომელიც აუცილებელია დიდი მოცულობის სამუშაოების შესასრულებლად. Standart ტიპის ხელსასწყოები განკუთვნილია სახლის მცირე სამუშაოების შესასრულებლად. შესაბამისად არ საჭიროებს მაღალ სიმძლავრეს და რესურსებს. ამასთან სამოყვარულო ინსტრუმენტები პროფესიულთან შედარებით გაცილებით ბიუჯეტურია. ინკოს ბრენდის ინდუსტრიული და სამომხმარებლო ხელსაწყოებს შორის განსხვავება შესრულებული სამუშაოს რაოდენობაა განსხვავებულ დროის მონაკვეთში, ვინაიდან ინდუსტრიულის ფუნქციები და კომპლექტაცია გათვლილია შედარებით დიდი დატვირთვის სამუშაოს შესასრულებლად ვიდრე სამომხმარებლო ინსტრუმენტების. ეს არ აკნინებს სამომხმარებლო ინსტრუმენტის საჭიროებას. აუცილებელია გავმიჯნოთ,რომ სამომხმარებლო ტიპის ხელსაწყოები საკმარისია იმ მოთხოვნების დასაკმაყოფილებლად რაც შეიძლება მომხმარებელს ყოველდღიურად, სახლის პირობებში, დასჭირდეს. ინდუსტრიული ტიპის ხელსაწყო კი გათვლილია დიდი დატვირთვის ინდუსტრიული წარმოების საქმის შესასრულებლად.